Jobdreamday

Eeklo
Menu
IVM


IVM staat voor Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland.

IVM is een afvalintercommunale die samen met 15 steden en gemeenten in de regio werkt aan een verantwoord afvalbeleid. IVM coördineert hierbij de ophaling, inzameling en verwerking. De inzameling gebeurt aan huis, in wijken én op recyclageparken. De verwerking van huishoudelijk restafval gebeurt in de afvalenergiecentrale te Balgerhoeke. Bij het verwerkingsproces worden de rookgassen gereinigd en er wordt energie gerecupereerd, waarmee elektriciteit wordt geproduceerd.

De verwerking van groenafval gebeurt in een eigen groencomposteringsinstallatie aan de Ringlaan in Eeklo.

Wist je dat …?

  • De ophaaldiensten wekelijks meer dan 116.000 ophaalpunten bedienen?
  • De groencomposteringsinstallatie jaarlijks 50.000 ton groenafval verwerkt tot compost?
  • De afvalenergiecentrale van IVM jaarlijks ongeveer 100.000 ton afval verwerkt? Hierbij wordt elektriciteit geproduceerd waarmee gemiddeld 13.500 gezinnen (het equivalent van de gemeente Evergem) permanent van elektriciteit kunnen worden voorzien.
  • IVM een groeiende organisatie is met 99 werknemers en steeds groeit door de uitbreiding van het takenpakket (zoals de overname van de exploitatie van gemeentelijke recyclageparken)?
  • Het IVMMagazine in meer dan 140.000 brievenbussen wordt gepost?

Waarom wij deelnemen?

IVM wil jongeren enthousiast maken voor de afvalproblematiek en de inspanningen die worden geleverd om met de hulp van hoogtechnologische installaties in te staan voor een milieuverantwoorde inzameling en verwerking.

Wat zal je ontdekken?

Een hoogtechnologisch bedrijf, uitgerust met de modernste apparatuur en technologie. En als neusje van de zalm: een wandeling doorheen een heuse elektriciteitscentrale!

Wil je meer weten?

Bezoek www.ivmmilieubeheer.be 

Ligging

Sint-Laureinsesteenweg 29 - 9900 Eeklo

Terug naar overzicht bedrijven
webdesign thinline.be